Støtteforeningen

Rønnebærhusets støtteforening er oprettet i 1989.
Hertil indbetales udover optagelsesgebyr, et årligt bidrag på kr. 300,00 pr. indmeldt barn. Disse penge bruges til at betale foredragsholdere og skuespillere (bl.a. til Lanternefesten). Endvidere kan pengene bruges til bestyrelsesgaver, fødselsdagsgaver samt blomster til nyfødte små søskende.

Udover gebyrer og det årlige bidrag, modtager støtteforeningen gerne gaver, som kan indbetales direkte til støtteforeningen. Disse gaver kommer Børnehaven til gode i form af forbedringer og renovering af de fysiske rammer.

Støtteforeningen Rønnebærhuset
Reg. nr.: 1551
Konto nr.: 6613683